Privaatsuspoliitika

Damiro Equestrian OÜ (edaspidi “Damiro”) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide (edaspidi “Klient”) privaatsust. Ettevõtte jälgib kõiki Euroopa Liidu õigusakte ja Eesti Vabariigi seaduseid.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe Damiro.ee isikuandmete vastutav töötleja on Damiro Equestrian OÜ (registrikood 16367278) asukohaga Tartu maakond, Tartu linn, Koidutähe tn 36, 51011, telefon +372 56 49 2344 ja e-posti aadress info@damiro.ee. Damiro Equestrian OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • ees- ja perekonnanimi;
  • telefoninumber ja e-posti aadress;
  • tellija ja kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed;
  • kliendiuuringute, pakkumiste või uudiskirjadega seotud informatsioon.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Damiro on isikuandmete vastututav töötleja. Isikuandmete töötlemine algab alates tellimuse esitamisest, uudiskirjaga liitumisest või kliendikonto loomisest. Isikuandmete töötlemine toimub eelkõige juriidiliste kohustuste tätmiseks.

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi ees- ja perekonnanimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Damiro e-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Maksevahendaja on Montonio Finance OÜ, kes edastab tellimusega seotud informatsiooni (ees- ja perekonnanimi ja tellimuse number) Eesti, Läti, Leedu või Soome pankadele. Tellimuste eest tasumiseks kasutab Damiro järgnevaid maksevahendajaid: Swedbank, SEB Pank, Luminor Pank, COOP Pank, LHV Pank, Citadele Pank, Revolut, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Nordea Pank, Danske Pank, OP Pank ja krediikaart (Visa ning Mastercard).

Ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale (DPD, Itella Smartpost või Omniva). Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Raamatupidamistoimingute tegemiseks kasutab Damiro e-pood Merit Aktiva majandustarkvara. E-poe kasutajakogemuse parandamiseks kasutatakse järgnevaid statistikakogumise platvorme: Google Analytics, Google Search Console, Facebook ja Mailchimp.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Veebimajutus (Elkdata OÜ) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kliendikontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel läbi veebilehe kontaktvormi või e-posti aadressi info@damiro.ee.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest Damiro kliendituge e-posti teel info@damiro.ee.

SÄILITAMINE

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel info@damiro.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi ja põhjust.

ÜLEKANDMINE

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

OTSETURUNDUS

Damiro otseturundusega liitumine on vabatahtlik. Turunduseks kasutatakse andmeid ainult juhul, kui nendega on liitutud läbi uudiskirja, kasutaja loomise või tellimuse esitamise vormi. Otseturunduseks kasutatakse nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

Otseturundusega liitumisest on võimalik kliendil taganeda teavitades sellest Damiro kliendituge.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti teel info@damiro.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee). Lisainformatsiooni soovi korral leiab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehelt (www.ttja.ee).